Tor przeszkód Rambo

Tor przeszkód Rambo

Sprawdźcie swoją sprawność ruchową, swoje przyzwyczajenia w tym zakresie i spróbujcie pokonać tor przeszkód przeznaczony do rozwoju zdolności ruchowych i koordynacji ruchów. Stopień trudności toru przeszkód przystosujemy do waszych wymagań.

Warunki:
  • odpowiednie środowisko
  • odpowiednie warunki atmosferyczne
Rambo – tor przeszkód zapewniamy, jako kompletną usługę:
  • instalacja
  • sprzęt
  • instruktaż
Cena : zależy od liczby przeszkód i stopnia trudności instalacji. W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się mutton@mutton.sk